Poskytujeme


Rehabilitačné techniky

 • mäkké a manuálne techniky
 • liečebný telocvik
 • škola chrbta
 • Skupinový telocvik pre deti: za účelom nácviku správneho držania tela a pohybových stereotypov, úpravy svalových dysbalancií

Fyzikálna liečba

 • laseroterapia (vysokovýkonný MLS M8 laser) (viac)
 • elektroliečba
 • magnetoterapia
 • liečba ultrazvukom
 • liečba rázovými vlnami (viac)
 • teploliečba

Iné

 • plynové injekcie (viac)
 • oxygenoterapia (viac)
 • masáže
 • bankovanie
 • moxovanie
 • biodermálne nite (viac)