Skupinový telocvik pred deti

Pozorujete u Vášho dieťaťa, že sa čoraz viac hrbí, ťahá ramená dopredu a odstávajú mu lopatky? Prípadne je v sledovaní ortopéda pre chybné držanie tela či skoliózu?

Vaše deti si môžu zacvičiť a naučiť sa niekoľko cvikov, ktoré môžu využívať aj počas školského roku. Skupinové cvičenia budú pod vedením skúsenej fyzioterapeutky zostavené za účelom nácviku správneho držania tela a pohybových stereotypov, úpravy svalových dysbalancií a prevencie pred vážnejšími problémami s pohybovým aparátom v neskoršom veku.

Každý pondelok o 16:00 cvičenie pre deti II. stupňa základných škôl (bez prítomnosti rodičov) – pred prvým cvičením je potrebná konzultácia so zákonným zástupcom dieťaťa

Každú stredu o 16:00 cvičenie pre deti I. stupňa základných škôl (za prítomnosti rodičov)

Cena skupinového cvičenia do 30 minút (do 4 detí): 5€
V prípade záujmu je možný individuálny telocvik do 20 minút 12€ / do 30 minút 16€