Balíčky

Covid mini

159 €

 • vstupné vyšetrenie lekárom
 • 3 x M8 robotizovaný laser (do 30 minút)
 • 3 x magnetoterapia (do 30 minút)
 • 3 x oxygenoterapia (do 30 minút)
 • 3 x respiračná fyzioterapia (do 20 minút)
 • kontrolné vyšetrenie lekárom

Covid základ

245 €

 • vstupné vyšetrenie lekárom
 • 5 x M8 robotizovaný laser (do 30 minút)
 • 5 x magnetoterapia (do 30 minút)
 • 5 x oxygenoterapia (do 30 minút)
 • 3 x respiračná fyzioterapia (do 30 minút)
 • kontrolné vyšetrenie lekárom

Covid maxi

450 €

 • vstupné vyšetrenie lekárom
 • 10 x M8 robotizovaný laser (do 30 minút)
 • 10 x magnetoterapia (do 30 minút)
 • 10 x oxygenoterapia (do 30 minút)
 • 6 x respiračná fyzioterapia (do 30 minút)
 • kontrolné vyšetrenie lekárom

Chrbtica mini

120 €

 • vstupné vyšetrenie lekárom
 • 3 x M8 robotizovaný laser (do 15 minút)
 • 3 x magnetoterapia (do 20 minút)
 • 3 x individuálna pohybová liečba (do 20 minút)
 • kontrolné vyšetrenie lekárom

Chrbtica základ

189 €

 • vstupné vyšetrenie lekárom 
 • 5 x M8 robotizovaný laser (do 15 minút) 
 • 5 x magnetoterapia (do 20 minút) 
 • 5 x plynové injekcie / teploliečba / elektroliečba 
 • 3 x individuálna pohybová liečba (do 30 minút) 
 • kontrolné vyšetrenie lekárom

Chrbtica maxi

350 €

 • vstupné vyšetrenie lekárom
 • 10 x M8 robotizovaný laser (do 15 minút)
 • 10 x magnetoterapia (do 20 minút)
 • 6 x plynové injekcie / teploliečba / elektroliečba
 • 6 x individuálna pohybová liečba (do 30 minút)
 • kontrolné vyšetrenie lekárom

Kĺby mini

99 €

 • vstupné vyšetrenie lekárom
 • 3 x M8 robotizovaný laser (do 15 minút)
 • 3 x magnetoterapia (do 20 minút)
 • 3 x teploliečba (do 20 minút) / oxygenoterapia / elektroliečba / recumbent
 • kontrolné vyšetrenie lekárom

Kĺby základ

165 €

 • vstupné vyšetrenie lekárom
 • 5 x M8 robotizovaný laser (do 15 minút)
 • 5 x magnetoterapia (do 20 minút)
 • 5 x teploliečba (do 20 minút) / oxygenoterapia / elektroliečba / recumbent
 • kontrolné vyšetrenie lekárom

Kĺby maxi

320 €

 • vstupné vyšetrenie lekárom
 • 10 x M8 robotizovaný laser (do 15 minút)
 • 10 x magnetoterapia (do 20 minút)
 • 10 x teploliečba (do 20 minút) / oxygenoterapia / elektroliečba / recumbent
 • kontrolné vyšetrenie lekárom

Operácia mini

120 €

 • vstupné vyšetrenie lekárom
 • 3 x M8 robotizovaný laser (do 15 minút)
 • 3 x magnetoterapia (do 20 minút)
 • 3 x motodlaha (do 20 minút)
 • 3 x individuálna pohybová liečba (do 20 minút)
 • kontrolné vyšetrenie lekárom

Operácia základ

199 €

 • vstupné vyšetrenie lekárom
 • 5 x M8 robotizovaný laser (do 15 minút)
 • 5 x magnetoterapia (do 20 minút)
 • 5 x recumbent / oxygenoterapia (do 30 minút)
 • 5 x motodlaha (do 20 minút)
 • 3 x individuálna pohybová liečba (do 30 minút)
 • kontrolné vyšetrenie lekárom

Operácia maxi

350 €

 • vstupné vyšetrenie lekárom
 • 10 x M8 robotizovaný laser (do 15 minút)
 • 10 x magnetoterapia (do 20 minút)
 • 10 x recumbent / oxygenoterapia (do 30 minút)
 • 10 x motodlaha (do 20 minút)
 • 6 x individuálna pohybová liečba (do 30 minút)
 • kontrolné vyšetrenie lekárom

Čeľusť mini

130 €

 • vstupné vyšetrenie lekárom
 • 3 x M8 robotizovaný laser (do 15 minút)
 • 3 x magnetoterapia (do 20 minút)
 • 3 x fyzioterapia čeľustného kĺbu (do 20 minút)
 • kontrolné vyšetrenie lekárom

Čeľusť základ

187 €

 • vstupné vyšetrenie lekárom
 • 5 x M8 robotizovaný laser (do 15 minút)
 • 5 x magnetoterapia (do 20 minút)
 • 3 x fyzioterapia čeľustného kĺbu (do 30 minút)
 • kontrolné vyšetrenie lekárom

Čeľusť maxi

350 €

 • vstupné vyšetrenie lekárom
 • 10 x M8 robotizovaný laser (do 15 minút)
 • 10 x magnetoterapia (do 20 minút)
 • 6 x fyzioterapia čeľustného kĺbu (do 30 minút)
 • kontrolné vyšetrenie lekárom